cover1
arrow
headline


המשכן לבוררות ופתרון סכסוכים הוא הגוף המוביל בישראל לניהול מקצועי של בוררויות וגישורים לצד העמקת המודעות וקידום השימוש בפתרונות אלטרנטיביים ליישוב סכסוכים. הצדדים לבוררות עסקית או גישור נהנים מחיסכון של ממש במשאבי זמן וכסף וכן מהיכולת להמשיך בעסקיהם המשותפים. 
המשכן מאפשר לצדדים לפתור סכסוכים עסקיים מורכבים באמצעות נבחרת מגוונת של בוררים ומגשרים מקצועיים ומיומנים, במיקום ניטרלי, בלוחות זמנים קצובים ובניהול מקצועי.

נבחרת בוררים ומגשרים איכותית ומיומנת והרכבים מיוחדים

  • נבחרת הבוררים והמגשרים של המשכן כוללת שופטים בדימוס, עורכי דין ורואי חשבון, מהנדסים ובעלי מקצוע אחרים, מהבכירים בישראל, כולם בעלי ניסיון רב ומובילים בתחומם.
  • מגוון הבוררים והמגשרים מאפשר לצדדים להתאים בורר מקצועי בתחומים שונים שעליהם נסוב הסכסוך.
  • במקרים שבהם קיימת מחלוקת בין הצדדים לעניין זהותו של הבורר מתקיים מנגנון ניטרלי לבחירת הבורר.
  • המשכן מאפשר לצדדים לבחור הרכבים מיוחדים לפי סוג ומהות הסכסוך, לניהול ההליך.
  • הבוררים והמגשרים מחויבים לכללי אתיקה קפדניים של המשכן.

ניהול מקצועי ויעיל של הליכי הבוררות והגישורים

  • בכל בוררות מתקיים מנגנון מקדמי לאיתור ניגודי עניינים אפשריים בין הבורר לבין הצדדים המתדיינים.
  • הצדדים להליך הבוררות, עורכי דינם והבוררים נהנים משירותים לניהול תיקים המבטיחים בקרה ומעקב מקצועי ויעיל אחר ההליך (Case Management) בלוחות זמנים מוקפדים וקבועים מראש.

בוררויות בינלאומיות

הבוררות הבינלאומית מהווה פתרון עסקי יעיל ונכון עבור חברות ויחידים, המנהלים עסקים עם גורמים בחו”ל ומבקשים להימנע מהתדיינות בבתי משפט זרים על פי שיטות משפט אחרות.
המשכן מעמיד לרשות הצדדים מגוון בוררים ומגשרים מקצועיים, מתחומים שונים, בשיתוף פעולה עם בוררים ועם מוסדות בוררות במרכזי העסקים העיקריים בעולם.

מיקום ניטרלי מותאם להליך

  • כל הדיונים מתקיימים במשרדי המשכן לבוררות ופתרון סכסוכים. בכך מתאפשר לצדדים ליישב את הסכסוך ביניהם בסביבה ניטרלית, בלתי תלויה, ובאווירה נינוחה ועניינית.
  • לרשות הצדדים עומדים חדרי ישיבות מצוידים היטב, מערכת לתיעוד ישיבות ובוררות, חדרי התייעצות ושירותי אמרכלות הנדרשים לניהול הבוררות.

ערכאת ערעור

המשכן מעמיד לרשות הצדדים ערכאת ערעור מובנית על פסק הבורר לפני דן יחיד או הרכב, על פי בחירת הצדדים ובהתאם לחוק הבוררות, התשכ”ח-1968.

גישורים בהרכבים ייחודיים

המשכן מציע לצדדים מגוון רחב של פתרונות ADR, לרבות גישור בהרכבים ייחודיים על ידי שני מגשרים משתי דיסציפלינות שונות: מהנדס אזרחי, רופא, פסיכולוג, כלכלן, רואה חשבון ועוד. מתכונת כזו מאפשרת גיבוש פתרון אופטימלי בתביעות מורכבות בתוך זמן קצר ומונעת התדיינות משפטית ארוכה, על השלכותיה ותוצאותיה.
גישור בשניים מאפשר שילוב הידע והניסיון המקצועי של כל אחד מן מגשרים, אשר מעצימים, בעבודתם המשותפת, את היכולת לבחון כל מקרה מנקודת מבט מקצועית רחבה ביותר.