cover1
arrow

אודות המשכן לבוררות


המשכן לבוררות ופתרון סכסוכים הוא הגוף המוביל בישראל לניהול מקצועי של בוררויות וגישורים לצד העמקת המודעות וקידום השימוש בפתרונות אלטרנטיביים ליישוב סכסוכים. הצדדים לבוררות עסקית או גישור נהנים מחיסכון של ממש במשאבי זמן וכסף וכן מהיכולת להמשיך בעסקיהם המשותפים. 
המשכן מאפשר לצדדים לפתור סכסוכים עסקיים מורכבים באמצעות נבחרת מגוונת של בוררים ומגשרים מקצועיים ומיומנים, במיקום ניטרלי, בלוחות זמנים קצובים ובניהול מקצועי.

נבחרת בוררים ומגשרים איכותית ומיומנת והרכבים מיוחדים

ניהול מקצועי ויעיל של הליכי הבוררות והגישורים

בוררויות בינלאומיות

הבוררות הבינלאומית מהווה פתרון עסקי יעיל ונכון עבור חברות ויחידים, המנהלים עסקים עם גורמים בחו”ל ומבקשים להימנע מהתדיינות בבתי משפט זרים על פי שיטות משפט אחרות.
המשכן מעמיד לרשות הצדדים מגוון בוררים ומגשרים מקצועיים, מתחומים שונים, בשיתוף פעולה עם בוררים ועם מוסדות בוררות במרכזי העסקים העיקריים בעולם.
לפרטים נוספים מוזמנים לבקר באתר:
WWW.SWISS-CADR.COM

מיקום ניטרלי מותאם להליך

ערכאת ערעור

המשכן מעמיד לרשות הצדדים ערכאת ערעור מובנית על פסק הבורר לפני דן יחיד או הרכב, על פי בחירת הצדדים ובהתאם לחוק הבוררות, התשכ”ח-1968.

גישורים בהרכבים ייחודיים

המשכן מציע לצדדים מגוון רחב של פתרונות ADR, לרבות גישור בהרכבים ייחודיים על ידי שני מגשרים משתי דיסציפלינות שונות: מהנדס אזרחי, רופא, פסיכולוג, כלכלן, רואה חשבון ועוד. מתכונת כזו מאפשרת גיבוש פתרון אופטימלי בתביעות מורכבות בתוך זמן קצר ומונעת התדיינות משפטית ארוכה, על השלכותיה ותוצאותיה.
גישור בשניים מאפשר שילוב הידע והניסיון המקצועי של כל אחד מן מגשרים, אשר מעצימים, בעבודתם המשותפת, את היכולת לבחון כל מקרה מנקודת מבט מקצועית רחבה ביותר.

צור קשר