אסתר שטמר

השופטת אסתר שטמר פרשה פרישה מוקדמת מכהונתה בבית המשפט המחוזי לוד בתום 25 שנות שיפוט. בתחילה שמשה שופטת וסגנית נשיא בבית משפט השלום ברחובות, ומזה כ-15 שנים שופטת ושופטת בכירה בבית המשפט המחוזי מרכז.

עיקר עיסוקה בשנים האחרונות היה תובענות ייצוגיות, על כל התחומים הכלולים בהן, לרבות תחרות כלכלית, בנקאות, ביטוח, צרכנות, מפגעים סביבתיים, בריאות, הגנת הפרטיות, הגנה על אנשים עם מוגבלות, ועוד. 

כן העבירה הרצאות והשתלמויות בתחום זה לפורומים שונים, הן לשופטים הן לצבור עורכי הדין.

במקביל, ובשנים שקדמו לכך, עסקה השופטת שטמר בכל תחומי המשפט האזרחי והעסקי. דגש מיוחד הושם על נזיקין, ובמיוחד דיני רשלנות רפואית, תחום שעסקה בו עוד בהיותה עורכת דין.

טרם מינויה לשופטת עבדה במשרדי עורכי דין פרטיים בישראל ובדנוור, קולורדו, והייתה חברה בלשכת עורכי הדין בישראל וכן בזו של מדינת ניו יורק.

צור קשר