בעז אוקון

מנהל מערכת בתי המשפט ונשיא בית משפט מחוזי (בדימ'), השופט בעז אוקון מכהן כבורר במשכן לבוררות מיום היווסדו.

השופט אוקון כיהן במערכת המשפט כ-10 שנים, בין היתר, כרשם בית המשפט העליון, כשופט מחוזי וכמנהל מערכת בתי המשפט.