הליך בוררות

בוררות הינה דרך אלטרנטיבית להכריע בסכסוכים, על ידי גורם ניטראלי שאיננו בית המשפט. בורר אינו חייב להיות בעל השכלה משפטית, ולעיתים צדדים פונים דווקא לבורר בעל הבנה בתחומי העניין נשוא הבוררות, למשל בוררות אצל רואה חשבון או בוררות אצל מהנדס.

זהות והתאמת המותב

התאמת הבורר לסכסוך מבחינת הרקע המקצועי וניסיונו הרלוונטי בטיפול בסכסוכים מהסוג העומד על הפרק מהווה בסיס חשוב ומהותי לניהול בוררות יעילה ומקצועית.

המשכן מציע סיוע בהתאמת בוררים מקצועיים בתחומים מגוונים בארץ ובעולם.

מנגנון בחירת בוררים

המשכן לבוררות ופתרון סכסוכים מעמיד לרשות הצדדים הליך מוסדר למינוי בורר במידה ולא יגיעו להסכמה ביניהם באשר לזהות הבורר.

מסלולי בוררות

הליך רגיל: בו יוגדרו מועדים קצובים מראש לסיום ההליך בתוך שישה חודשים.

הליך מהיר: בו יתקיימו דיונים ברצף כדי להביא לסיום ההליך  תוך חודש ימים.

בקרה וניהול תיקים

הצדדים להליך הבוררות, עורכי דינם והבוררים נהנים משרותי ניהול תיקים המבטיחים בקרה ומעקב מקצועי ויעיל של ההליך (Case Management).שירותי ניהול התיקים של המשכן כוללים בין היתר תיאום ופיקוח על לוחות הזמנים, קבלת כתבי בי דין, קבלת חוות דעת מומחים, טיפול בפרוטוקולים וטיפול במכלול הבקשות המוגשות במהלך הבוררות. 

תחומי עיסוק נוספים