הליך גישור

גישור הוא הליך שבו נועד מגשר שהוא צד שלישי בלתי תלוי, עם בעלי הדין כדי להביאם להסכמה ליישוב הסכסוך על דרך של הסדר מרצון, מבלי שיש בידו סמכות להכריע בו.

בגישור הצדדים שולטים בהליך, יכולים להפסיקו בכל עת ולפנות להליך בוררות או הליך בבית משפט.

בסיום הליך הגישור חותמים הצדדים על הסכם הגישור אותו הם יכולים להגיש לאישור בית המשפט על מנת שיקבל תוקף של פסק דין.

פתרון הסכסוך בדרך של הליך גישור מומלץ ומסייע לצדדים להימנע מעלויות גבוהות ומהימשכות ההליך בבית המשפט.

תחומי עיסוק נוספים