ערכאת ערעור

המשכן מאפשר ערעור על פסק בוררות לפני דן יחיד או לפני מותב של שלושה בוררים בהתאם לאופיו של הסכסוך ולהסכמת הצדדים.

לערכאת הערעור נודעת חשיבות רבה בהבטחת הליך הוגן, בהשגת תוצאה מהימנה ובהענקת וודאות וביטחון לצדדים המתדיינים.

תחומי עיסוק נוספים