בוררויות בינלאומיות

בוררות בינלאומית היא דרך אלטרנטיבית לפתרון סכסוכים בין צדדים להסכמים עסקיים ומסחריים בינלאומיים. הבוררות הבינלאומית מתקיימת מכוח הסכם או סעיף בהסכם בין צדדים לעסקה על פי הכללים עליהם מסכימים הצדדים ובדרך כלל אינה נזקקת לפניה למערכת חוקים או סדרי דין של מדינה אליה כפוף מי מהצדדים המעורבים בסכסוך, אלא אם החליטו הצדדים אחרת.

פסק הבורר שניתן בבוררות בינלאומית במדינה החתומה על אמנת ניו יורק, ניתן לאכיפה בכל אחת מהמדינות החתומות על האמנה.

היתרונות על פני התדיינות בבית משפט זר:

תחומי עיסוק נוספים