תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות

תיקי התובענות הייצוגיות והנגזרות מסתיימים ברובם המכריע בהסדרי פשרה או בהסתלקות המוגשים לבחינתו ולאישורו של בית המשפט.

הליך הגישור הייחודי, שמציע המשכן לבוררות ופתרון סכסוכים, מיועד לסייע לצדדים – באמצעות מגשר המתמחה בדיני התובענות הייצוגיות – לגבש הסדר פשרה המשקלל באופן סביר וראוי את החולשות ואת החוזקות של כל צד.

יתרונו של הסדר פשרה שגובש ונבחן על ידי מגשר מקצועי, המתמחה בתחום התובענות הייצוגיות והנגזרות, מתבטא בקיצורו של ההליך לאישורו של הסדר הפשרה על ידי בית המשפט, בייעולו ובצמצום ההתנגדויות המוגשות על ידי היועץ המשפטי לממשלה וגופים אחרים לתוכן ההסדר עצמו. הוא עשוי אף לייתר, במקרים המתאימים, את הצורך במינויו של בודק מטעם בית המשפט, על העלויות הכרוכות בכך. 

המגשרים בתחום התובענות הייצוגיות והנגזרות הם מומחים בדיני הגנת הצרכן, דיני התחרות, דיני חברות, דיני ניירות ערך, דיני ביטוח, תחומי הקמעונאות והטלקומוניקציה.

ניסיונם בתחום, לצד ניסיונם בהליכי גישור, יסייע לצדדים לגבש הסדרי פשרה ולאשרם בערכאות שיפוטיות.

תחומי עיסוק נוספים

צור קשר