נדל”ן תשתיות והתחדשות עירונית

העוסקים בתחום ההתחדשות העירונית ערים להסתברות הגבוהה להתפרצות סכסוכים ומחלוקות, העלולים להגיע למבוי סתום. התופעה נובעת משילוב מיוחד של גורמים: קרקע השייכת לקבוצה גדולה של אנשים פרטיים, אשר גם מתגוררים בה במקרים רבים, תהליך סטטוטורי תכנוני ארוך במיוחד, פער זמנים גדול בין ההתקשרות עם בעלי הקרקע לבין תחילת הבנייה ומנגנוני פינוי, דיור חלופי והריסה, שאינם קיימים במיזמים של בנייה רגילה.

על מנת לתת מענה יעיל ונכון המותאם לתחום פיתחנו כלים ומגנונים משלימים המשרתים את כל הצדדים במציאת פתרונות יעילים והוגנים, תוך כדי קיצור לוחות הזמנים להכרעה ולהתקדמות בפרויקט:

מניסיון שצברנו נראה כי שימוש במנגנונים אלה חוסך לצדדים זמן ומשאבים ותורם תרומה ניכרת לקידום הפרויקטים ולהשלמתם בהצלחה.

תחומי עיסוק נוספים

צור קשר