info cover
arrow

כללים ומידע


המשכן לבוררות ופתרון סכסוכים הוא הגוף המוביל בישראל לניהול מקצועי של בוררויות וגישורים לצד העמקת המודעות וקידום השימוש בפתרונות אלטרנטיביים ליישוב סכסוכים. המשכן הוקם על ידי קבוצת עו”ד, רו”ח ואנשי עסקים המצויינים ומנוסים בתחומם, על מנת לפתח פלטפורמה עסקית יעילה ומקצועית, לפתרון בעיית העומס על מערכת בתי המשפט המתקשה לתת מענה בזמן סביר לסכסוכים מסחריים. המשכן לבוררות ופתרון סכסוכים הוא הגוף המוביל בישראל לניהול מקצועי של בוררויות וגישורים לצד העמקת המודעות וקידום השימוש בפתרונות אלטרנטיביים ליישוב סכסוכים. המשכן הוקם על ידי קבוצת עו”ד, רו”ח ואנשי עסקים המצויינים ומנוסים בתחומם, על מנת לפתח פלטפורמה עסקית יעילה ומקצועית, לפתרון בעיית העומס על מערכת בתי המשפט המתקשה לתת מענה בזמן סביר לסכסוכים מסחריים.

כללי הבוררות – המשכן לבוררות

המשכן לבוררות ופתרון סכסוכים הוא הגוף המוביל בישראל לניהול מקצועי של בוררויות וגישורים לצד העמקת המודעות וקידום השימוש בפתרונות אלטרנטיביים ליישוב סכסוכים. מיום היווסדו של המשכן, אנו שואפים לעמוד בקדמת הבמה כדי לעודד ולפתח הליכים אלטרנטיביים לפתרון סכסוכים. על מנת לספק ללקוחתנו שירות איכותי ויעיל בהליכי הבוררות, אנו מציעים לאמץ את כללי הבוררות של המשכן. […]

מידע נוסף >

כללי האתיקה

הקוד האתי של המשכן משמש כתעודת זהות המגדירה את הנורמות והערכים לפיהם מתבצעת ונערכת הפעילות במסגרת המשכן. הקוד מהווה מצפן על פיו פועלים הבוררים במשכן ומתווה להפעלת שיקול הדעת המקצועי שלהם. בהיותו תלוי תרבות, תקופה וחברה מושפע הקוד האתי משינויים בתפיסת הנורמות והערכים המקובלים בסביבה התרבותית-מקצועית במסגרתה הוא מופעל. בהתאם, הקוד האתי של המשכן לבוררות […]

מידע נוסף >

חוק הבוררות, תשכ”ח-1968*

פרק א’: פרשנות הגדרות 1.    לענין חוק זה –            “הסכם בוררות” – הסכם בכתב למסור לבוררות סכסוך שנתגלע בין צדדים להסכם או שעשוי להתגלע ביניהם בעתיד, בין שנקוב בהסכם שמו של בורר ובין אם לאו;            “בורר” – בורר שנתמנה בהסכם בוררות או על פיו, לרבות בורר מכריע ובורר חליף;            “פסק בוררות” – […]

מידע נוסף >

תקנות בתי המשפט (גישור), תשנ”ג-1993

בתי משפט וסדרי דין – בוררות וגישור תק’ תשס”ב-2001 תקנות בתי המשפט (גישור), תשנ”ג-1993* תק’ תשנ”ט-1999 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 79ד(א) ו-109 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ”ד-1984 (להלן – החוק), וסעיף 26(א) לחוק בית המשפט לעניני משפחה, תשנ”ה-1995, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה: הגדרות תק’ תשע”ט-2019 1.    בתקנות אלה:           […]

מידע נוסף >

תקנות הבוררות

תקנות – קישור

מידע נוסף >

על גישור בין שותפים עסקיים

מאת: ניר אמודאי (עו"ד), מגשר ובורר

לא אחת קורה, שיחסים בין שותפים עולים על שרטון וממשיכים להידרדר, עד כדי פגיעה בניהול התקין של העסק המשותף. לעיתים אלו אותם חברים טובים שהתחילו את העסק המשותף במוסך של ההורים ובנו חברה לתפארת, שהגיעו עם השנים למצבים קיצוניים של חוסר אמון, חשדנות ואף איבה. עד כדי כך שמפעל חייהם עלול לקרוס. מטרתו של מאמר […]

מידע נוסף >

על הצורך בקוד של אתיקה מקצועית לבוררים

מאת: דוד חשין ודורית פרידמן-ארבל

בוררות היא מסגרת דיונית פרטית לבירור סכסוך אזרחי בין שני צדדים שהסמיכו צד שלישי להכריע בסכסוך שנתגלע ביניהם או שיתגלע ביניהם בעתיד. כל אדם בוגר שהצדדים הסמיכו אותו להכריע בסכסוך, רשאי לשמש כבורר בסכסוך שביניהם, אף כי לרוב נוהגים צדדים למנות שופט בדימוס או עורך דין כבורר.  הלכה למעשה, הבורר הוא בבחינת “שופט פרטי”[1] שהסמכויות […]

מידע נוסף >

גישור ובוררות במדיה וירטואלית

מאת: ד"ר דפנה אבניאלי

בעלי דין, מגשרים ובוררים, הרגילים לנהל מפגשים פרונטאליים, מוצאים עצמם “נפגשים” בעולם וירטואלי, בו המגע והשמע עוברים “מיסוך”. הצדדים רואים אחד את השני, אבל אינם יכולים ליצור קשר עין, לטפוח על השכם או ללחוץ יד, לשדר מסרים פיזיים לצד השני, לשלוח פתק לעורך הדין או להביע עמדה בהרמת גבה או משיכת כתף. הדבר מחייב את […]

מידע נוסף >

הזדמנות נאותה היא שם המשחק

מאת: ד"ר איריס סורוקר

בוררות היא מנגנון דיוני רב עוצמה המאפשר לסיים סכסוך בין שני צדדים לעומתיים באופן יעיל וצודק. כדי להשיג הכרעה איכותית, הבוררת והבורר נדרשים להפעיל את ההליך ברגישות גבוהה, ומתוך מחויבות להגשים עקרונות של צדק. הגינות ההליך היא לעולם יסוד מרכזי וחיוני ליצירת אמון של הצדדים בבוררים ובדרך שבה תתקבל ההכרעה. ביסודם של דברים עומד הצורך […]

מידע נוסף >

העברת סכסוך לבוררות או לגישור

מאת: השופט (בדימ') שאול מנהיים

נקודות המבט של הצדדים ושל הציבור בשנים האחרונות הולכת וגוברת המגמה של העברת סכסוכים אזרחיים להליכים של גישור או בוררות. הדבר מעורר דיון בשאלות של הצדקה ותועלת לצדדים ולציבור. שיקולי הצדדים כמה מהיתרונות של העברת סכסוך לבוררות או גישור הם: בחירת המותב (האדם או האנשים שלידיהם מועבר הסכסוך) המאפשרת התאמת האדם למקרה במישור המומחיות והניסיון; […]

מידע נוסף >

הקשר בין סעיף בוררות בהסכם מסחרי ובין ארידי (בנו התשיעי של המן)

מאת: השופטת (בדימ') ורדה אלשיך

בין אם אתה עורך דין בתחום המסחרי, בין אם את אשת עסקים, בעלת תפקיד בכיר החותמת על חוזים מטעם המדינה ורשויותיה, יזם נדל”ן, או בעל תואר או תפקיד אחר הכולל ניסוח או חתימה על חוזים מסחריים, לא פעם נתקלתם בוודאי בסעיף בוררות. כן, כן, אותו סעיף “טכני” שנמצא אי שם בסוף ההסכם, בין סעיף ה”שונות” […]

מידע נוסף >
צור קשר